Stichting King in Ghana

Betrokken ondernemers
fotowiezijnwe
Als oud ondernemers voelen wij ons zeer betrokken bij de millennium doelstellingen van de United Nations. Wij hebben zelf veel kunnen bereiken en het leven is goed voor ons geweest. Wij willen nu ons steentje bijdragen aan het structureel en op lange termijn verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een bevolkingsgroep in Ghana.

Onderzoek
Om niet het wiel opnieuw uit te vinden hebben wij eerst veel gesprekken gevoerd met ervaren ontwikkelingswerkers.Ook hebben wij stapels rapporten en boeken over ontwikkelingshulp over de afgelopen 40 jaar bestudeerd. Onze conclusie is dat een zakelijke en bedrijfsmatige aanpak van ontwikkelingswerk meer effectiviteit op lange termijn zal brengen.Wij verrichten dan ook alleen ontwikkelingswerk op een zakelijke basis waarbij alle betrokkenen structureel belang moeten hebben en houden. Het lokaal opbouwen van kennis, betrokkenheid en management capaciteiten zien wij als een vereiste om op lange termijn structureel verbeteringen te realiseren.

Waarom hebben wij “Stichting King in Ghana “opgezet.
Onze doelgroep is de bevolking van Koning Safrotwe Kakradrai IV in de Eastern Region van Ghana. Deze Koning, genaamd Moses Aidoo, heeft op de TU in Delft zijn ingenieurs-studie afgerond. Om fondsen te kunnen verwerven, kennis te vergaren en samenwerkingsverbanden aan te gaan, hebben wij onze stichting King in Ghana opgericht (juni 2008). Moses Aidoo (de Koning) is onze voorzitter en oud ondernemers, Tarcis Fischer (Blokker zaken) Arend van Hemert (kleding zaken) en Henk Rost (financieel adviesbureau) zijn respectievelijk de bestuursleden, secretaris en penningmeester. Onlangs zijn ook Jan de Groot en Joost Moerman toegetreden tot het bestuur.