Onze visie en missie

Visie en missie
Het helpen ontwikkelen, in de ruimste zin van het woord, van het in Ghana gelegen gebied van Koning Safrotwekakradai IV en haar landelijke omgeving ( Eastern Region in Ghana), alsmede al haar inwoners.

Duurzaam en effectief ontwikkelingswerk dient gericht te zijn op de structurele verbeteringen voor de doelgroep op lange termijn(5-20 jaar)
Overdracht en opbouw van kennis, organisatie, management – capaciteiten en verantwoordelijkheid is essentieel voor de doelgroep.

Overdracht vindt plaats aan een keten van personen en bedrijfjes. Doordat de belangen van alle betrokkenen elkaar aanvullen, wordt de keten versterkt en in stand gehouden.

Wij verwachten tevens dat onze activiteiten een zeer goed bijdrage zullen leveren aan het realiseren van de acht millennium doelstellingen.

Voorbeeld keten voor veilig water

keten_water

Download “Acht millennium doelstellingen”