Onze project aanpak

Project fasering

Project fasen
Voor het realiseren van onze projecten is samenwerking met partners van het grootste belang. Het wiel opnieuw uitvinden hoeft echt niet.

Bij de uitvoering van onze projecten werken wij met 7 projectfasen

project

Fase 1: Oriëntatie fase
Het project idee wordt door lokale comités en onze stichting geboren en uitgewerkt.
Fase 2: Keten analyse fase
De partijen en hun belangen in de keten worden geanalyseerd.
Fase 3: Definitie fase
Van ruwe schets naar projectplan. Omschrijving doel, middelen en activiteiten.
Fase 4: Voorbereidingsfase
Met ons projectplan in de hand gaan wij nu fondsen verwerven.
Fase 5: Uitvoeringsfase
Nu onze afspraken met alle betrokken partijen op papier afronden en project uivoeren.
Fase 6: Evaluatie fase
Dit is een cruciaal onderdeel van onze projecten
Fase 7: Onderhoud, beheer en exploitatiefase
Dit is een onderdeel van onze begroting waar iedere partij in de keten structureel aan bijdraagt.