Hoe werken wij samen

Samenwerken

Voor het realiseren van onze projecten is samenwerking met onze partners van het grootste belang. Het wiel opnieuw uitvinden hoeft echt niet. Samenwerken betreft de transparante manier waarop wij met een aantal partijen, gelijkwaardig en in wederzijds belang, duurzame keten projecten realiseren.

Schematische weergave van onze samenwerkingsverbanden

samenwerken

Download ”Criteria for our projects and partnerships”