Financiën

Transparantie

financienFinanciële middelen van de Stichting worden gevormd door donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, en legaten. Doordat de Stichting de ANBI verklaring heeft, zijn giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar.

Het duidelijk communiceren van de projecten naar mogelijke geldverstrekkers en donateurs zal plaatsvinden via onze website, lezingen, publicaties, inzamelingsacties en communicatie, netwerken en naar overheidsinstanties.

Onze geldverstrekkers zullen via de website van de Stichting een tracking & tracing mogelijkheid krijgen om de status van hun project(geld) te volgen.

Periodiek evalueert de Stichting de project – resultaten en zal (indien nodig) haar beleid en meerjarenplan bijstellen .

Onze activiteiten en ons beleid zullen wij zelf en door een comité van onze geldgevers(verstrekkers) periodiek evalueren.
De resultaten zullen via onze website en nieuwsbrief openbaar worden gemaakt.
Het financieel jaarverslag over 2012 vindt u hier. jaarrekening 2012

Wij hanteren geen beloningsbeleid. Dat wil zeggen dat er  geheel op vrijwilligersbasis wordt gewerkt en er vindt geen enkele vergoeding plaats.