Met wie

Partners en partijen waarmee wij samenwerken

De diverse partners en partijen waarmee wij samenwerken, zal afhankelijk zijn van het type project.

In grote lijnen zijn het de volgende partijen:

 • Lokale comités van bewoners, zowel de jongeren, vrouwen en de ouderen
 • Lokale Chiefs en lokale bedrijven
 • Grondbezitters en belangengroepen
 • Lokale en regionale overheid
 • NGO’s en Stichtingen in Ghana
 • Stichtingen, NGO’s en Universiteiten in Nederland voor onderzoek, netwerk, opleiding en kennisoverdracht
 • Stichtingen die via de Nederlandse overheid projecten financieren.
 • De Nederlandse overheid(EVD, ambassade)
 • Fondsverwerving organisaties in Nederland
 • Amerikaanse foundations die een betrouwbare partner in Ghana zoeken.
 • Eigen medewerkers en op projectbasis ingehuurde medewerkers