Bestuurswijziging Stichting King in Ghana

De heer Hans Keijzers heeft besloten om zich terug te trekken uit het bestuur van de Stichting King in Ghana in verband met zijn langdurig verblijf in het buitenland.

Gelukkig hebben we Jan de Groot  bereid gevonden om zijn plaats in te nemen binnen het bestuur. Jan is in 2010 als projectleider/brigadeleider betrokken geweest bij de bouw van de technische school in Edipa. In 2007 heeft hij een vergelijkbaar project geleid in de dorpjes Afranse en Egyrifa in Ghana. Hij is dus bekend met de omstandigheden in Ghana en is zeer betrokken bij de bevolking.

Dit blijkt wel uit het feit dat hij samen met zijn vrouw Annelies de kerstactie in 2011 op poten heeft gezet die ook in samenwerking met onze stichting is gerealiseerd.

Kortom een bevlogen man die wij graag welkom heten in ons bestuur.